Cá thính Lập Thạch

Chè kho Tứ Yên

Bánh nẳng Lập Thạch

Bánh gạo Tiên Lữ

Dứa Tam Dương

Tép dầu Đầm Vạc

Rượu dừa tiên tửu Ngọc Hoa

Bánh trùng Vĩnh Tường

Bánh gio Tây Đình

Bánh ngõa Lũng Thoại

Thịt bò tái kiến đốt

Su su Tam Đảo

Bánh quấn Tam Đảo

Lợn đồi nướng xiên

Giò lụa Phúc Đức

Gạo Long Trì