Cam sành Hàm Yên

Bánh nếp nhân trứng kiến

Thịt lợn đen

Ngô nếp Soi Lâm

Gỏi cá bỗng sông Lô

Mắm cá ruộng Chiêm Hóa

Bánh gai Chiêm Hóa

Măng khô Tuyên Quang

Rượu ngô Na Hang

Bánh khảo Tuyên Quang

Cơm lam Tuyên Quang

Thịt gác bếp

Xôi ngũ sắc

Lạp xưởng Suối Khoáng

Hồng không hạt Xuân Vân

Vịt bầu Minh Hương

Chè Tuyên Quang

Thịt chua Tuyên Quang