Bún nước lèo Trà Vinh

Dừa sáp

Chù ụ

Bánh tét cốm dẹp

Mắm bò hóc

Bánh canh bến Có

Bún suông

Cháo ám

Nước mắm rươi

Trái quách

Loi choi sả ớt

Tôm khô Vĩnh Kim

Củ cải muối Cầu Kè

Chả hoa Năm Thụy

Cháo cá khoai

Bánh ú Đa Lộc

Bánh tét Trà Cuôn