Bánh Cáy làng Nguyễn

Bánh Gai Đại Đồng

Kẹo lạc làng Nguyễn

Gạo Thái Bình

Cốm Thanh Hương

Ổi Bo

Gỏi Nhệch

Nước mắm Diêm Điền

Rượu nếp làng Keo