Nộm da trâu

Thịt trâu gác bếp Sơn La

Cơm lam Sơn La

Bê chao – Mộc Châu

Pa pỉnh tộp

Bánh dày

Nậm Pịa

Thịt muối chua

Tỏi tía Phù Yên