Bánh xèo Quảng Hòa

Cháo canh cá lóc

Lẩu cá khoai

Đặc sản lươn đồng, hàu

Đẻn biển Quảng Bình

Sò huyết sông Roòn

Mực khô Quảng Bình 

Cá nghéo Quảng Bình 

Nấm tràm Quảng Bình 

Khoai deo Quảng Bình 

Bánh bột lọc Quảng Bình 

Bánh khoái Quảng Bình