Bánh tai

Thịt chua Phú Thọ

Trám om kho cá

Rau sắn Phú Thọ

Rêu đá

Cọ ỏm

Bưởi Đoan Hùng

Cơm nắm lá cọ

Xáo chuối