Cơm cháy Ninh Bình

Nem chua Yên Mạc

Dê núi Ninh Bình

Mắm tép Gia Viễn

Ốc núi Ninh Bình

Rượu cần Nho Quan

Rượu Kim Sơn Ninh Bình

Rượu Lai Thành

Quả gáo