Mận hậu Bắc Hà

Nấm chân chim Bắc Hà

Thịt gừng Nùng Dín

Xôi bảy màu Nùng Dín

Thịt lợn muối vùng cao

Nem măng đắng

Rượu San Lùng

Rượu táo mèo

Rượu ngô Bắc Hà

Thịt trâu gác bếp Lào Cai

Lợn cắp nách vùng cao

Cá hồi Sa Pa