Vịt quay và Phở vịt quay

Phở chua Lạng Sơn

Bánh cuốn trứng Lạng Sơn

Khâu nhục Lạng Sơn

Bánh Cao Xằng

Bánh Áp chao Lạng Sơn

Lợn quay Lạng Sơn

Bánh chưng đen Bắc Sơn

Xôi cẩm

Cơm lam Bắc Sơn

Bánh ngải Lạng Sơn

Măng ớt Lạng Sơn

Cải ngồng Lạng Sơn

Nem nướng Hữu Lũng

Ếch hương

Cá Hồi Mẫu Sơn

Rượu Mẫu Sơn

Mật ong rừng Lạng Sơn

Ngải cứu Mẫu Sơn

Đào Mẫu Sơn

Chanh rừng Mẫu Sơn

Rau Bò khai và Rau Sau Sau

Na Chi Lăng

Mắc mật

Các sản phẩm từ cây Hồi

Bánh khảo Tràng Định

Hồng Bảo Lâm

Quýt Bắc Sơn