Bún đỏ Kon Tum

Gỏi lá

Rượu ghè

Heo Măng Đen quay

Cá chua

Cá gỏi kiến vàng

Dế chiên Kon Tum

Thịt chuột đồng

Cà đắng Kon Tum

Xôi măng

Thịt nhím

Cá tầm nấu măng