Chả cá thác lác

Bưởi năm roi Phú Hữu

Khóm (dứa) Cầu Đúc

Quýt đường Long Trị

Khô cá chạch

Cháo lòng Cái Tắc

Bún gỏi già Hậu Giang

Sỏi mầm

Ốc len xào dừa

Đọt choại

Cá ngát

Bánh xèo bông điên điển