Thịt chuột La Chí

Rượu hoẵng

Lợn cắp nách Hà Giang

Hồng không hạt Quản Bạ

Khâu nhục Hà Giang

Bánh giầy Dao

Bánh cuốn trứng Hà Giang

Mật ong bạc hà Mèo Vạc

Xôi ngũ sắc Hà Giang

Cơm lam Bắc Mê

Mèn mén Hà Giang

Phở chua

Cháo ấu tẩu

Thắng cố

Thắng dền

Rêu nướng Hà Giang

Cá anh vũ