Cà phê Đức Lập

Hạt tiêu Đắk N’rung

Khoai lang Tuy Đức

Bơ sáp Đắk Mil

Rượu cần Đắk Nông

Măng chua rừng

Xoài Đắk Gằn

Sầu riêng Đắk Mil

Cá lăng sông Sêrêpốk

Cơm lam Đăk Nông

Canh thụt đọt mây

Cà đắng Đắk Nông