Rượu cần Đắk Lắk

Cơm lam Đắk Lắk

Thịt nai

Gà nướng bản Đôn

Bơ sáp

Cà đắng Đắk Lắk

Cá bống kho riềng

Lẩu cá lăng

Lẩu lá rừng Đắk Lắk

Măng le