Mực rim me  

Mực khô  

Mực xé ăn liền  

Cá khô  

Bò khô  

Nai khô  

Chả bò  

Ghẹ sữa rim  

Nước mắm Nam Ô

Rong biển Mỹ Khê

Tré Bà Đệ  

Bánh khô mè  

Bánh dừa nướng  

Kẹo đậu phộng  

Trà sâm dứa