Rượu mận Sáu Tia

Khô nhái

Khô cá lóc đồng

Bánh tráng Thuận Hưng

Dâu Hạ Châu

Cacao Phong Điền

Bánh tét lá cẩm

Bánh đúc mặn Cần Thơ

Bánh xèo Cần Thơ

Ốc nướng tiêu

Chuối nếp nướng

Bánh tằm bì Cần Thơ

Bánh cống Cần Thơ

Lẩu mắm Cần Thơ

Lẩu bần chua

Nem nướng Cái Răng

Ba Khía Tứ Xuyên