Bánh căn

Bánh canh chả cá Bình Thuận

Bánh hỏi lòng heo

Răng mực nướng

Bánh quai vạc

Bánh tráng nướng mắm ruốc

Cá lồi xối mỡ

Gỏi cá

Lẩu thả

Cốm hộc

Bánh rế

Dông cát nướng muối ớt

Chả lụi