Rượu làng Vân Bắc Giang

Cam Bố Hạ

Mì Chũ Lục Ngạn

Bánh đa Thổ Hà

Gà đồi Yên Thế

Vải thiều Lục Ngạn

Bún đa Mai

Xôi trứng kiến

Cua da

Bánh đúc Đồng Quan

Bánh vắt vai

Xôi ba màu

Nham cá Vân Xuyên

Bánh đa Kế Bắc Giang

Gỏi cá mè Hiệp Hòa

Bánh hút Lục Ngạn

Tương La

Chè Bát Tiên sơn động

Mật ong rừng Yên Thế

Chè xanh Yên Thế

Gạo nếp Phì Điền

Cam dường Canh Lục Ngạn

Dứa Lục Nam

Na Lục Nam

Vải sớm Phúc Hòa

Gạo thơm Yên Dũng

Chè kho Mỹ Độ