Thông tin được xác minh
Thời gian

Thời gian du lịch

  • Tất cả thời gian trong năm
Thời tiết

Thời tiết tại Trà Vinh

28.99°C

Mây đen U ám

  • Độ ẩm không khí: 65 %
  • Tốc độ gió: 3.55 km/h