Thông tin được xác minh
Thời gian

Thời gian du lịch

  • Tất cả thời gian trong năm
Thời tiết

Thời tiết tại Trà Vinh

25.99°C

Mưa Vừa

  • Độ ẩm không khí: 77 %
  • Tốc độ gió: 2.6 km/h