Thông tin được xác minh
Thời gian

Thời gian du lịch

  • Tất cả thời gian trong năm
Thời tiết

Thời tiết tại Quảng Ninh

30.36°C

Mưa Nhẹ

  • Độ ẩm không khí: 80 %
  • Tốc độ gió: 1.79 km/h