Thông tin được xác minh
Thời gian

Thời gian du lịch

  • Tất cả thời gian trong năm
Thời tiết

Thời tiết tại Quảng Bình

21.45°C

Mây đen U ám

  • Độ ẩm không khí: 100 %
  • Tốc độ gió: 1.4 km/h