Thông tin được xác minh
Thời gian

Thời gian du lịch

  • Tất cả thời gian trong năm
Thời tiết

Thời tiết tại Nghệ An

19.45°C

Mây Cụm

  • Độ ẩm không khí: 84 %
  • Tốc độ gió: 1.29 km/h