Hà Tĩnh Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Bản đồ
Hà Tĩnh là một tỉnh của Việt Nam, nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ. Trước đây, Hà Tĩnh cùng với Nghệ An là một miền đất có cùng tên chung là Hoan Châu, Nghệ An châu, xứ Nghệ, rồi trấn Nghệ An. Năm 1831, vua Minh Mạng chia trấn Nghệ An thành hai tỉnh: Nghệ An và Hà Tĩnh.
 
Tỉnh lỵ: Thành phố Hà Tĩnh
Dân tộc: 31 dân tộc, chủ yếu là Kinh, Thái, Lào, Mường
Phân chia hành chính: 1 thành phố, 2 thị xã, 10 huyện

Hình ảnh đẹp tại Hà Tĩnh

Bản đồ

Bình luận

Thông tin được xác minh
Thời gian

Thời gian du lịch

  • Tất cả thời gian trong năm