Thông tin được xác minh
Thời gian

Thời gian du lịch

  • Tất cả thời gian trong năm
Thời tiết

Thời tiết tại Gia Lai

32.46°C

Mây Cụm

  • Độ ẩm không khí: 35 %
  • Tốc độ gió: 3.38 km/h