Đồng Tháp Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Bản đồ
Đồng Tháp là một tỉnh hợp nhất từ tỉnh Sa Đéc và tỉnh Kiến Phong từ năm 1976 thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Vùng đất Đồng Tháp được Chúa Nguyễn khai phá vào khoảng thế kỷ XVII, XVIII. Từ đầu thế kỷ XVII, đã có lưu dân Việt đến vùng Sa Đéc khẩn hoang, lập ấp.
 
Tỉnh lỵ: Thành phố Cao Lãnh
Biển số xe: 66-XX XXX.XX

Hình ảnh đẹp tại Đồng Tháp

Bản đồ

Bình luận

Thông tin được xác minh
Thời gian

Thời gian du lịch

  • Tất cả thời gian trong năm