Điện Biên Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Bản đồ
Điện Biên là một tỉnh miền núi ở vùng Tây Bắc của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điện Biên giáp tỉnh Sơn La về phía Đông và Đông Bắc, giáp tỉnh Lai Châu về phía Bắc, giáp tỉnh Vân Nam của nước Trung Quốc về phía Tây Bắc và giáp nước Lào về phía Tây và Tây Nam.
 
Thành thị: 85.600 người (15,1%)
Dân tộc: Kinh, Thái, H'Mông, Dao, Giáy, Tày, Hà Nhì, Lào, Cống, Si La
Dân số: 567.000 (2017)
Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện

Hình ảnh đẹp tại Điện Biên

Bản đồ

Bình luận

Thông tin được xác minh
Thời gian

Thời gian du lịch

  • Tất cả thời gian trong năm