Đắk Nông Miền Trung - Tây Nguyên

Bản đồ
Đắk Nông hay Đắc Nông là một tỉnh ở Tây Nguyên Việt Nam. Tỉnh Đắk Nông được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 2004, theo Nghị quyết số 23/2003/QH11 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội trên cơ sở chia tách tỉnh Đắk Lắk thành 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Tỉnh lỵ là thị xã Gia Nghĩa
 
Dân tộc: Việt, Ê-đê, Nùng, M'Nông, Tày
Phân chia hành chính: 1 thị xã, 7 huyện
Dân số: 574.673 (2018)

Hình ảnh đẹp tại Đắk Nông

Bản đồ

Bình luận

Thông tin được xác minh
Thời gian

Thời gian du lịch

  • Tất cả thời gian trong năm