Thông tin được xác minh
Thời gian

Thời gian du lịch

  • Tất cả thời gian trong năm
Thời tiết

Thời tiết tại Bình Thuận

20.36°C

Mây đen U ám

  • Độ ẩm không khí: 100 %
  • Tốc độ gió: 2.15 km/h