Thông tin được xác minh
Thời gian

Thời gian du lịch

  • Tất cả thời gian trong năm
Thời tiết

Thời tiết tại Bình Thuận

19.43°C

Mưa Nhẹ

  • Độ ẩm không khí: 100 %
  • Tốc độ gió: 1.62 km/h