Thông tin được xác minh
Thời gian

Thời gian du lịch

  • Tất cả thời gian trong năm
Thời tiết

Thời tiết tại Bình Thuận

24.46°C

Mây đen U ám

  • Độ ẩm không khí: 77 %
  • Tốc độ gió: 2.1 km/h