Thông tin được xác minh
Thời gian

Thời gian du lịch

  • Tất cả thời gian trong năm
Thời tiết

Thời tiết tại Bình Thuận

22.23°C

Mây Cụm

  • Độ ẩm không khí: 85 %
  • Tốc độ gió: 2.08 km/h