Thông tin được xác minh
Thời gian

Thời gian du lịch

  • Tất cả thời gian trong năm
Thời tiết

Thời tiết tại Bình Thuận

28.51°C

Mưa Nhẹ

  • Độ ẩm không khí: 54 %
  • Tốc độ gió: 3.15 km/h