Thông tin được xác minh
Thời gian

Thời gian du lịch

  • Tất cả thời gian trong năm
Thời tiết

Thời tiết tại Bình Phước

39.37°C

Bầu Trời Quang đãng

  • Độ ẩm không khí: 20 %
  • Tốc độ gió: 0.73 km/h