Thông tin được xác minh
Thời gian

Thời gian du lịch

  • Tất cả thời gian trong năm
Thời tiết

Thời tiết tại Bình Phước

37.98°C

Mây Rải Rác

  • Độ ẩm không khí: 31 %
  • Tốc độ gió: 0.92 km/h