Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên