Làng hoa Mê Linh

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Làng hoa Mê Linh