Làng gốm Hương Canh

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Làng gốm Hương Canh