Hồ Xạ Hương

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đồng Bằng Sông Hồng

Hồ Xạ Hương