Khu sinh thái nhà xưa Vĩnh Long

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Khu sinh thái nhà xưa Vĩnh Long