Khu du lịch Trường Huy

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Khu du lịch Trường Huy