Chùa cổ Long An

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Chùa cổ Long An