Thác Nặm Me

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Thác Nặm Me