Thác Khuổi Nhi

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Thác Khuổi Nhi