Ruộng bậc thang Hồng Thái

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Ruộng bậc thang Hồng Thái