Khu du lịch Núi Dùm

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Khu du lịch Núi Dùm