Khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ – Bản Bung

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ – Bản Bung