Chùa An Vinh

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Chùa An Vinh