Chùa Cò (còn gọi là chùa Nodol)

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Chùa Cò (còn gọi là chùa Nodol)