Ao Bà Om

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Ao Bà Om