Vườn hoa Mãn Đình Hồng

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Vườn hoa Mãn Đình Hồng