Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác có tổng diện tích 30 hecta, kinh phí xây dựng trên 300 tỷ đồng, do phật tử gần xa cúng dường. Thiền viện được thiết kế gần giống với Thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt, nhưng có quy mô lớn hơn, với 25 hạng mục.

Thiền Viện Trúc Lâm Chánh giác là trung tâm tu học cho giới phật tử và sinh hoạt tính ngưỡng của nhân dân trong ngoài tỉnh Tiền Giang nói riêng và khu vực Nam bộ nói chung, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tâm linh của người dân Tiền Giang và trong khu vực, tạo điểm nhấn, góp phần làm thay đổi diện mạo của huyện vùng sâu Tân Phước.