Nhà thờ Cái Bè

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Có hai tài liệu liên quan đến việc thành lập giáo xứ Cái Bè:

- Tài liệu báo Nam Kỳ Khởi Nghĩa: trước khi giáo xứ Cái Bè được chính thức khai sinh, khoảng năm 1828 có một số giáo dân chạy trốn cuộc bắt đạo thời Minh Mạng, đã đến địa hạt Cái Bè, cất một nhà thờ đơn sơ gần cầu Thị trấn Cái Bè (Cầu Sắt) hiện nay. Ít lâu sau lại chạy đến Cái Mây, là nơi hẻo lánh để tránh cho an toàn. Tại đây họ lại cất một nhà thờ nữa. Mãi đến năm 1861 mới có cha thừa sai đến giúp họ.

- Theo tài liệu của cha P.Laurent (Cha Bình): đầu tiên một giáo dân ở Cù Lao Giêng nghe tin có bắt đạo ở Châu Đốc, ông Giuse Trần Bá Phước đem cả gia đình đi lánh nạn ở Mỹ Tho, lúc đó cha Marc làm cha sở. Nhân dịp ông Trần Bá Lộc là con ông Phước được thăng quan tiến chức làm Đốc Phủ Sứ, lãnh trách nhiệm cai quản xứ Cái Bè, nên cả gia đình ông Phước khoảng 15 người đến định cư tại Cái Bè, đó là số giáo dân đầu tiên.

- Lúc đó giáo xứ Cái Bè trực thuộc giáo xứ Cái Nhum do cha sở P. Tournier (cha Thu) cai quản. Cha Thu thường qua lại Cái Bè dâng Thánh lễ và ban các Bí Tích cho cả họ đạo Cái Thia và Cái Mây. Vào dịp lễ Giáng Sinh năm 1868, ông Trần Bá Phước đến trình cha sở xin lập giáo xứ Cái Bè và hứa tận tâm lo cho giáo xứ này. Cha Thu nhận lời và ngày hôm sau cha gời Thầy Sáu Phêrô Nguyễn Đức Nhi đến giúp thành lập giáo xứ và ngụ tại nhà ông Phước để cùng ông quy tụ những người dự tòng để dạy giáo lý. Nhờ gương đạo đức của ông Phước và sự nhiệt tình của Thầy Sáu, số người theo đạo ngày càng đông. Thầy Sáu Nhi, ông Phước và số giáo dân cùng nhau cất một nhà thờ tạm, vị trí gần nhà Dây Thép lúc bấy giờ, tức gần cầu Đúc Đôi thuộc giáo khóm II hiện nay.

- Cuối năm 1869, cha Thu rửa tội cho 338 dự tòng, cùng với gia đình ông Phước, tổng cộng giáo dân lúc đó lên đến 350 người. Cũng trong năm ấy, thầy Sáu Nhi được thụ phong linh mục và được Đức Cha Miche đặt làm Cha phó tiên khởi cùa giáo xứ Cái Bè.

- Theo các tài liệu trên, giáo xứ Cái Bè chính thức được thành lập vào cuối năm 1869 với 350 giáo dân.

- Các linh mục đã từng phục vụ giáo xứ: Phêrô Nguyễn Đức Nhi (Cha phó đầu tiên 1869 - 1874), Simon (Cha Sĩ, cha sở tiên khởi 1871 - 1874), Noioberne (Cha Thiện 1875 - 1880), Launay (Cha Lộ 1880 - 1881), Laurent (Cha Bình 1883 - 1889), Greset (Cha Hòa 1889 - 1913), Adolphe Keller (Cha Lê 1913 - 1946), Phaolô Chánh (1946 - 1948), Phêrô Nguyễn Văn Thời (1948 - 1951), Tađêô Võ Thành Tích (1951 - 1957), Phêrô Bùi Văn Thấy (1957 - 1975), Phanxicô Xaviê Maria Nguyễn Chí Tịnh (1975 - 2005).

- Cha sở đương nhiệm Bênêđictô Nguyễn Công Tuyển.

+ Sinh ngày: 27.06.1947
+ Chịu chức linh mục: 27.01.1983
+ Nhận nhiệm vụ: 08.03.2005

Nguồn : Titocovn