Cù Lao Thới Sơn

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Cù Lao Thới Sơn