Núi Ngự Bình

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Núi Ngự Bình